Project Description

Projekti u realizua nga:

Rober Pira

Loja Lost in space eshte e programuar per platformen Android. Loja ka per qellim shpjegimin e kompleksitetit qe nevoitet per te programuar nje loje sa do te thjeshte ne platformen android kur ke te beje me programimin e secilit funksion nga fillimi.